Word TUA-vriend!

Als TUA-vriend ondersteunt u het onderwijs en onderzoek aan een gereformeerde wetenschappelijke opleiding ten behoeve van aanstaande theologen die willen dienen in kerk en samenleving.

Waarom nodig?
De theologische universiteit hecht groot belang aan een goed contact met haar achterban. Als TUA-vriend geeft u blijk van uw betrokkenheid.
De bijdrage van de overheid aan de TUA is ongeveer 55%, terwijl de bijdrage van de kerken in totaal ongeveer 35% bedraagt. Via de betaling van collegegeld dragen ook de studenten hun steentje bij. Vanwege de kleinschaligheid (150 studenten) drukken de vaste kosten zwaar op de begroting. De bijdrage van TUA-vrienden is daarom meer dan welkom.
Als TUA-vriend laat u zien dat u de TUA een warm hart toedraagt en dat u de TUA ook financieel wilt ondersteunen.

TUA-vrienden ontvangen:
- een gratis welkomstgeschenk (indien gewenst)
- 15% korting op TUA-publicaties (zie www.tua.nl/webshop)
- gratis toegang tot TUA-dagen

N.B.
Giften aan de TUA kunnen worden afgetrokken voor de belasting omdat de TUA een ANBI-instelling is.
Het RSIN-nummer is 820205941.  

Bijdrage
Ja, ik word TUA-vriend. Mijn bijdrage, die jaarlijks in juni zal worden afgeschreven, wordt:
25 euro per jaar
een ander bedrag (minimaal 25 euro) namelijk:

Persoonlijke informatie
Aanhef
Dhr. Mw.
Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
Kerkelijke gemeente
Plaats kerkelijke gemeente
Vragen/opmerkingen

Bank
Naam rekeninghouder
Woonplaats
IBAN (bereken uw IBAN)

Ja, ik machtig hierbij de Theologische Universiteit Apeldoorn om tot wederopzegging de bijdrage als TUA-vriend, zoals hierboven gekozen, jaarlijks af te schrijven van mijn rekening.
Ja, ik ontvang graag maandelijks de nieuwsbrief in mijn mailbox.
Ja, ik ontvang graag het gratis welkomstgeschenk.