College van hoogleraren

Prof. dr. H.J. Selderhuis

Prof. dr. H.J. Selderhuis

Hoogleraar Kerkgeschiedenis en kerkrecht

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Herman Johan Selderhuis werd op 21 mei 1961 in Enschede geboren. In die stad bezocht hij het Ichthuscollege, waar hij in 1979 het diploma Atheneum-A behaalde. Na een tweejarige vooropleiding klassieke talen, studeerde hij vanaf 1981 theologie aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn, waar hij met goed gevolg het kandidaatsexamen aflegde. Begin 1988 volgde – eveneens in Apeldoorn – het doctoraal examen (oude stijl) Kerkgeschiedenis. Van 1987 tot 1992 was hij predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Hengelo. Van 1992 tot 1997 was hij verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle. Hij promoveerde op 21 januari 1994 en inaugureerde op 23 januari 1997.

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties
Vakpublicaties

Functies

 • Directeur Refo500 
 • President European Academy of Religion (EuARe)
 • Voorzitter ledenraad verzekeringsmaatschappij Donatus
 • Senioronderzoeker Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewe-tenschap (NOSTER)
 • Referent FWO-Brussel
 • Editor-in-chief bookseries Reformed Historical Theology (Vandenhoeck & Ruprecht)
 • Editor-in-chief bookseries Refo500 Academic Studies (Vandenhoeck & Ruprecht)
 • Editor-in-chief bookseries Law & Religion (Brill/Schöningh)
 • Editor-in-chief bookseries Kunst und Konfession (Schnell+Steiner)
 • Eindredacteur Journal of Early Modern Christianity (De Gruyter)
 • Member Board of Directors Greenwich School of Theology 
 • Redactielid Reformation and Renaissance Review
 • Lid Advisory Board Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte
 • Member Renaissance Society of America
 • Lid Wissenschaftlicher Beirat Melanchthon Akademie Bretten
 • Member Advisory Board Theological Faculty of the University of Lund
 • Member Executive Board ReIReS
 • Member Executive Board RESILIENCE
 • Editor Studies in Puritanism & Piety
 • Kuratoriumsmitglied Martin Luther Stiftung Erfurt
 • Lid Evaluationskommission Stiftung Leucorea Wittenberg
 • Lid Evaluationskommission Theologische Fakulät Jena
 • President Reformation Research Consortium (RefoRC)
 • Member Advisory Board Davenant Trust
 • Voorzitter Luther Heritage Foundation
 • Boardmember Dutch Reformed Translation Society