Home

Actueel

Blog 'Preekseminar: elkaars preken bekritiseren'

8 september 2023

Jaarlijks gaan een aantal masterstudenten geheel vrijwillig op ‘retraite’, zoals dat volgens de jaaragenda van de TUA wordt genoemd. Dit zou wellicht de indruk kunnen wekken dat het hier om een snoepreisje gaat, doch het tegendeel is het geval. Hoewel er deze dagen heerlijk gegeten kon worden en er mogelijkheden waren tot ontspanning, waren het intensieve dagen. 

Fata Academica

5 september 2023

Gisteren droeg de rector, pof. dr. M.J. Kater, tijdens de opening van het academisch jaar 2023/2024 een verkorte versie voor van de Fata Academica. Klik hier voor de volledige versie.

Beroepbaarstelling

5 september 2023

Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn maakt aan de kerken bekend dat in zijn vergadering van 4 september 2023 beroepbaar is gesteld:

br. D. (Dominik) de Bruijne

Geslaagden

29 augustus 2023

Op 28 augustus is de eerste lichting studenten afgestudeerd in de Master Herbronning Gereformeerde Theologie.

Septembernummer TUA Connect verschenen

28 augustus 2023

Deze week ontvangen CGK-leden en andere relaties van de TUA het septembernummer van TUA Connect.

Blog: Bijbelwetenschap op Siciliƫ

17 augustus 2023

Voor theologie is niet alleen goed onderwijs en eigen onderzoek belangrijk, maar ook contact met andere theologen. Op een conferentie met vakgenoten kun je ideeën opdoen vanuit andermans onderzoek en je eigen gedachten voorleggen aan anderen. En vooral is het goed om collega’s over wie je leest en schrijft persoonlijk te ontmoeten en te leren kennen.

Vacature docent Psychologie

29 juni 2023

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van onze docent Psychologie zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Uitslag admissie-examen en proponentsexamen

20 juni 2023

Het curatorium van de Theologische Universiteit te Apeldoorn maakt met dankbaarheid aan de kerken bekend dat tijdens de op 14,15 en 19 juni gehouden admissie-examens drie studenten tot de studie voor het ambt van predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn toegelaten.

TUA tekent samenwerkingsovereenkomst met All Nations London

19 juni 2023

De TUA heeft een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met All Nations Christian College (ANCC) in Londen. Het ANCC is een hogeschool waar mannen en vrouwen getraind en toegerust worden voor de zending in een multiculturele wereld.