Home

Actueel

Ontwikkelgesprek onderwijsvisitatie

2 november 2020

In 2019 zijn de bachelor- en 3-jarige masteropleiding van de TUA in het kader van de externe accreditatie gevisiteerd door een panel van onafhankelijke deskundigen.

TUA organiseert Week van de Vroege Kerk

12 oktober 2020

In wie vonden de christenen van het eerste uur hun troost en houvast? In Christus, de Zoon van God, in God de Vader en in de Heilige Geest! Dit leidde voor deze gelovigen tot aanbidding, maar ook tot het besef dat we Gods gaven met elkaar moeten delen en deze niet voor onszelf moeten houden. God schenkt ons alle zegeningen. We ontvangen die van Hem. Dat belijdt de Vroege Kerk en dit leidt tot lofprijzing. In het houvast van de Vroege Kerk kunnen ook wij, in onze tijd, in onze maatschappij, ons houvast vinden.

Uitslag admissie-examens (deel 2)

8 oktober 2020

Het curatorium van de Theologische Universiteit te Apeldoorn maakt aan de kerken bekend dat in de vergadering van 7 oktober via het admissie-examen toegelaten zijn tot de studie voor het ambt van predikant in de Chr. Ger. Kerken:

Elsevier geeft TUA gouden medailles

5 oktober 2020

Eind vorige week verscheen Elsevier Beste Studies 2020. Weekblad Elsevier heeft in een vergelijkend onderzoek het Nederlands hoger onderwijs onder de loep genomen. De TUA-bachelor en –master eindigden daarbij allebei op de eerste plaats in de categorie ‘theologie’. Omdat onze opleidingen al minstens drie jaar bij de top horen, kregen ze allebei een gouden medaille toegekend.

Fata academica 2019-2020

21 september 2020