Home

Actueel

Septembernummer Connect verschenen

19 september 2022

Deze week ontvangen CGK-leden en andere relaties van de TUA het septembernummer van TUA Connect.

Blog: Gladde praatjes en vloeiend spreken

7 september 2022

Vorige week vond het jaarlijkse preekseminar plaats: de (voornamelijk) admissiale masterstudenten zijn dan enkele dagen met elkaar op een locatie elders in het land, en daar bespreken ze elkaars preken. Henkjan Ymker was erbij en schreef onderstaand blog over deze 'driedaagse'. 

Academisch jaar 2022/2023 geopend

6 september 2022

Gisteren is het nieuwe studiejaar geopend tijdens een plechtigheid die plaatsvond in de aula van de universiteit. De rede werd gehouden door prof. dr. A. Huijgen, met als titel ‘Gereformeerde perspectieven voor dogmatiek vandaag’. Deze rede vormde tevens zijn afscheidscollege in verband met zijn vertrek naar de PThU. Op het web-log van prof. Huijgen is zijn bijdrage na te lezen. 

Geslaagd

5 september 2022

Op 5 september 2022 is de Master Theologie met goed gevolg afgerond door E.S. (Errit) van der Heide. Zijn scriptie had als titel ‘Tot wie wij bidden. Een kwalitatief onderzoek naar de godsbeelden die af te leiden zijn uit het vrije gebed in de eredienst in de CGK’.

Congres ‘Misbruik en wangedrag in de kerk’ verzet naar 24 maart 2023

1 september 2022

Het congres ‘Misbruik en wangedrag in de kerk’, dat gepland stond voor woensdag 7 september 2022, krijgt helaas een nieuwe datum. Reden voor de annulering nu is het beperkte aantal aanmeldingen. We zullen bij de evaluatie o.a. het zo vroeg in het seizoen geplande moment meenemen.

We hopen op D.V. 24 maart 2023 het congres alsnog te kunnen houden. Iedereen die zich voor nu al aangemeld had, krijgt persoonlijk bericht, en indien van toepassing wordt het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort.

RMU en TUA organiseren symposium over ‘Spanningsvelden rondom werk in de kerk’

23 augustus 2022

In deze bijeenkomst worden de eerste bevindingen uit het onderzoek van prof. mr. dr. W.A. Zondag gedeeld. Zondag heeft een bijzondere leerstoel aan de TUA met de naam ‘Kerk, recht en samenleving’, uitgaande van de RMU. Dit congres is eveneens de aftrap van een reeks ‘jaarlijkse expertisedagen’ die in de context van de samenwerking tussen de RMU en de TUA georganiseerd zullen worden.

TUA en KCK organiseren congres 'Misbruik en wangedrag in de kerk'

18 augustus 2022

Zowel in de kerkelijke als in de juridische wereld is het thema wangedrag en misbruik de laatste jaren volop in de belangstelling gekomen. Ook in de kerk hebben wij met dit thema te maken. Het congres 'Misbruik en wangedrag', dat op D.V. 7 september 2022 plaatsvindt in de Theologische Universiteit Apeldoorn, is volledig aan deze materie gewijd. Organisatoren zijn Kenniscentrum Kerkrecht (KCK) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).

Vacature hoogleraar systematische theologie

18 augustus 2022

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) leidt theologen op die in kerk en samenleving dienstbaar zijn. De TUA staat bekend om de goede sfeer en intensieve begeleiding van de studenten. Wetenschappelijke kwaliteit staat centraal, verbonden aan een gedegen beroepsmatige toerusting.

Deze universiteit is op zoek naar een Hoogleraar Systematische theologie

Blog: De meeste mensen deugen… en Eichmann dan?

13 juli 2022

Onder bovenstaande titel werd een nieuw keuzevak aangeboden – het prikkelde me direct. Over christelijke ‘antropologie’ na Auschwitz… Een onderzoek naar de mens waarbij wijzelf – íkzelf! – op het spel sta. Dr. C.C. den Hertog nam ons – boeiend en inspirerend, maar ook confronterend – mee in deze zoektocht.

Vertrek prof. dr. A. Huijgen

2 juli 2022

Met de benoeming van  prof. dr. A. Huijgen aan de  Protestantse Theologische Universiteit komt na bijna zes jaar een einde aan zijn hoogleraarschap aan de TUA. Prof. Huijgen studeerde aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en was sinds 2004 als AIO aan de TUA verbonden. Van 2007 tot 2014 was hij parttime predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Genemuiden in combinatie met een parttime onderzoekaanstelling aan de TUA. In januari 2014 werd hij universitair hoofdocent aan de TUA en op 1 december 2016 volgde zijn aanstelling als hoogleraar systematische theologie. Het is de bedoeling dat zijn aanstelling aan de TUA per 6 september eindigt.