Home

Actueel

Emeritaat en benoemingen

20 april 2022

Gisteren (19 april 2022) heeft de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken ‘op de meest eervolle wijze’ emeritaat verleend aan prof. dr. H.G.L. Peels. In de synode werd hij toegesproken door de voorzitter van zowel de synode als van het curatorium, ds. J.G. Schenau, en door de rector van de TUA, prof. dr. H.J. Selderhuis. Het emeritaat gaat in op D.V. 1 februari 2023. Het afscheidscollege staat gepland voor vrijdagmiddag 27 januari. Prof. Peels is al vanaf 1987 verbonden aan de TUA: eerst als universitair hoofddocent voor de oudtestamentische vakken en vanaf 1992 als hoogleraar Oude Testament.

TUA ontvangt oude Torahrol

13 april 2022

Een bijzonder moment tijdens de docentenvergadering op de TUA op dinsdag 5 april jongstleden: met grote voorzichtigheid werd een groot, rond pakket geopend, waaruit een oude Torahrol tevoorschijn kwam. Deze rol is de universiteit geschonken door het Amerikaanse God’s Ancient Library.

Geslaagd

11 april 2022

Op 11 april 2022 is W.P. (William) de Hek geslaagd voor de master theologie. Zijn scriptie had als titel ‘Affectieve theologie. Affecten in de antropologie en theologie van de Loci communes van 1521 en de Loci praecipui theologici van 1559 van Philipp Melanchthon’.
William ontving het predicaat ‘cum laude’.

Blog: Online seminars, een nieuwe manier van ontmoeten

28 maart 2022

Theologisch onderzoek doen is een wat eenzaam avontuur. Vakgroepen en onderzoeksgroepen zijn vaak klein en bovendien heeft iedereen zijn of haar eigen specialisme. Overleg en discussie met vakgenoten is daardoor maar beperkt mogelijk, hoewel er af en toe conferenties zijn.
Het online onderwijs dat tijdens de coronaperiode noodzakelijk was, heeft echter nieuwe mogelijkheden geopend. Het idee is simpel, maar je moet er maar net opkomen: regelmatig een Zoom-seminar beleggen met onderzoekers van over de hele wereld, die allemaal met ongeveer hetzelfde onderwerp bezig zijn.

5 april inaugurele rede prof. Zondag

17 maart 2022

Op D.V. woensdag 5 april 2022 spreekt prof. mr. dr. W.A. Zondag zijn inaugurele rede uit. Met het uitspreken van deze rede aanvaardt hij het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Kerk, recht en samenleving’ aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Zijn rede is getiteld: ‘Werk en kerk: wat is recht in de 21e eeuw?’. Deze bijzondere leerstoel aan de TUA gaat uit van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU).

Vacature voorzitter College van Bestuur

14 maart 2022

De Theologische Universiteit Apeldoorn is een gereformeerde instelling voor theologisch onderwijs en onderzoek. De TUA staat in de traditie van de Reformatie en houdt zich bezig met de wezenlijke vragen van vandaag.
De komende jaren staat de TUA voor de opgave om haar positie in een veranderend landschap van theologische opleidingen en opvattingen te continueren en uit te bouwen, nationaal en internationaal. Om aan de benodigde transitie mede leiding te geven zoeken we een voorzitter college van bestuur.

Preekconsent verleend

21 februari 2022

Op 16 februari 2022 is preekconsent verleend aan W.L.W. (Willem) Kater en B.H.P. (Bernd) Mussche. 

RESILIENCE benoemt drie uitvoerend directeuren

15 februari 2022

"Een volgende stap in dit grote Europese project waarin de TUA een belangrijke rol speelt", aldus TUA-rector prof. dr. H.J. Selderhuis.

Geslaagd

7 februari 2022

Blog: Nieuw op de TUA

31 januari 2022

Soms was het voor mij best wel wennen. Je zoekt naar de beste manier om te studeren en te plannen. Gelukkig is er op de TUA veel openheid en krijg je ook studiebegeleiding. Ook is het contact met de docenten en hoogleraren erg goed. Je wordt betrokken bij de lesstof en krijgt veel stof tot nadenken. Ik vind het heel erg leuk om intellectueel uitgedaagd te worden en met anderen te spreken over theologische vraagstukken. Kortom: de colleges zijn boeiend, de sfeer is fantastisch en je leert kritisch nadenken over theologische en actuele vragen. Studeren aan de TUA zou ik dus zeker aanraden!