Home

Actueel

Fata Academica

2 september 2021

Gisteren is tijdens een bijeenkomst in de Barnabaskerk het academisch jaar 2021/2022 officieel geopend. Rector prof. Selderhuis sprak daarbij de Fata Academica uit. Hier zijn ze na te lezen. 

Nieuwe samenstelling curatorium

2 september 2021

Met ingang van het nieuwe studiejaar 2021/2022 is de samenstelling van het curatorium als volgt:

Blog: Preken, een fluitje van een cent

31 augustus 2021

Misschien doet deze titel u wel even de wenkbrauwen fronsen. Een fluitje van een cent? Is preken of het maken van preken dan niet een kwestie van hard werken? Stevige studie, een ambacht?

TUA stelt leerstoel ‘Theologie en Muziek’ in

24 augustus 2021

Per 1 september 2021 start aan de Theologische Universiteit Apeldoorn de nieuwe leerstoel ‘Theologie en Muziek’. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Albert Clement die deze functie zal vervullen naast zijn hoogleraarschap Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, binnen welk kader hij werkzaam is  aan University College Roosevelt. De leeropdracht van deze leerstoel omvat het verzorgen van interdisciplinair onderwijs en onderzoek op het gebied van de relatie tussen theologie en muziek. Deze thematiek omvat onder meer zowel kerkmuziek uit de westerse wereld als geestelijke muziek in het algemeen. De te bestrijken periode van onderwijs en onderzoek reikt terug tot de vroege middeleeuwen. Een accent ligt daarbij op thema's die voortkomen uit de theologie van de Reformatie, inclusief orgelcultuur, hymnologie en uitingen van geloofsopvattingen door componisten.

Augustusnummer Connect verschenen

23 augustus 2021

Vorige week ontvingen CGK-leden en andere relaties van de TUA het augustusnummer van TUA Connect. In dit nummer kunt u lezen over het Curatorium van de TUA: waar is dat voor en wat doet het Curatorium eigenlijk? Verder treft u interviews aan met o.a. ds. A. van der Veer, prof. A. de Muynck (die de eerste hoogleraar aan de TUA wordt die geen CGK-predikant is), een interview met een student die stage loopt in een gemeenschapscentrum in Duitsland enz. 

Prof. dr. W. van 't Spijker overleden

26 juli 2021

Als Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland hebben we met ontroering kennis genomen van het overlijden van prof. dr. W. van ’t Spijker.

Levensbeschouwelijke educatieve alliantie opgericht

13 juli 2021

Drie christelijke hogescholen gaan samen met vijf universiteiten, waaronder de TUA, de krachten bundelen voor de aanpak van het lerarentekort en het flexibeler maken van lerarenopleidingen. Het gaat om de hogescholen Viaa, CHE en Driestar educatief en de universiteiten Wageningen University, Universiteit Utrecht, Theologische Universiteit Apeldoorn, Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek. Samen vormen zij de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA). De VU gaat participeren met haar onderzoek vanuit de faculteit Religie en Theologie.

RESILIENCE op de ESFRI Roadmap 2021

1 juli 2021

Op 30 juni 2021 heeft het ESFRI-Forum het consortium RESILIENCE, waar de Theologische Universiteit Apeldoorn deel van uitmaakt, opgenomen in de Research Infrastructure Roadmap 2021. Dit betekent dat RESILIENCE een plaats krijgt in de Europese strategische onderzoeksinfrastructuren en dat het kan werken aan de verdere ontwikkeling van een onderzoeksinfrastructuur voor religiewetenschappen.

NSE: TUA heeft zeer tevreden studenten

23 juni 2021

Begin 2021 is de Nationale Studenten Enquête weer afgenomen, ook onder TUA-studenten. De uitslag laat weer mooie cijfers zien: ruim 93% van onze studenten is zo tevreden over zijn of haar ervaringen dat ze weer opnieuw voor hun studie theologie aan de TUA zouden kiezen.

Uitslag admissie-examens

22 juni 2021

Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn maakt met dankbaarheid bekend dat tijdens de op 18 en 21 juni 2021 gehouden admissie-examens tot de studie voor het ambt van predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn toegelaten: