Home

Actueel

Verschenen: Kerk en recht in balans

21 oktober 2021

In de serie Apeldoornse Studies is deze week het 78e deel verschenen: Kerk en recht in balans. Aandacht voor de kwaliteit van de kerkelijke rechtsorde

Elsevier oordeelt positief over TUA-bachelor

11 oktober 2021

Eind vorige week verscheen Elsevier Beste Studies 2021, met oordelen van studenten, ranglijsten en feiten over hogescholen en universiteiten. Ook de TUA-bachelor werd langs de lat gelegd, en kreeg daarbij een bronzen medaille en een tweede plaats in de ranglijst universitaire bachelors theologie.

Uitstel Inaugurele Oratie prof. dr. mr. W.A. Zondag

16 september 2021

Helaas moeten wij u laten weten dat de bijeenkomst, waarin prof. dr. mr. W.A. Zondag zijn ambt zal aanvaarden als bijzonder hoogleraar ‘Kerk, recht en samenleving’ aan de leerstoel die aan de Theologische Universiteit Apeldoorn gevestigd is door de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, moet worden uitgesteld.

Nieuws van het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP)

6 september 2021

Nieuws van het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP)

Nieuwe samenstelling curatorium

2 september 2021

Met ingang van het nieuwe studiejaar 2021/2022 is de samenstelling van het curatorium als volgt:

Geslaagden

2 september 2021

Op 31 augustus en 1 september 2021 is de master met goed gevolg afgerond door D. (Dominik) de Bruijne, F.N. (Fianne) de With en E.J. (Beppie) Wessels-Schuurman.

Fata Academica

2 september 2021

Gisteren is tijdens een bijeenkomst in de Barnabaskerk het academisch jaar 2021/2022 officieel geopend. Rector prof. Selderhuis sprak daarbij de Fata Academica uit. Hier zijn ze na te lezen. 

Blog: Preken, een fluitje van een cent

31 augustus 2021

Misschien doet deze titel u wel even de wenkbrauwen fronsen. Een fluitje van een cent? Is preken of het maken van preken dan niet een kwestie van hard werken? Stevige studie, een ambacht?

TUA stelt leerstoel ‘Theologie en Muziek’ in

24 augustus 2021

Per 1 september 2021 start aan de Theologische Universiteit Apeldoorn de nieuwe leerstoel ‘Theologie en Muziek’. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Albert Clement die deze functie zal vervullen naast zijn hoogleraarschap Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, binnen welk kader hij werkzaam is  aan University College Roosevelt. De leeropdracht van deze leerstoel omvat het verzorgen van interdisciplinair onderwijs en onderzoek op het gebied van de relatie tussen theologie en muziek. Deze thematiek omvat onder meer zowel kerkmuziek uit de westerse wereld als geestelijke muziek in het algemeen. De te bestrijken periode van onderwijs en onderzoek reikt terug tot de vroege middeleeuwen. Een accent ligt daarbij op thema's die voortkomen uit de theologie van de Reformatie, inclusief orgelcultuur, hymnologie en uitingen van geloofsopvattingen door componisten.

Augustusnummer Connect verschenen

23 augustus 2021

Vorige week ontvingen CGK-leden en andere relaties van de TUA het augustusnummer van TUA Connect. In dit nummer kunt u lezen over het Curatorium van de TUA: waar is dat voor en wat doet het Curatorium eigenlijk? Verder treft u interviews aan met o.a. ds. A. van der Veer, prof. A. de Muynck (die de eerste hoogleraar aan de TUA wordt die geen CGK-predikant is), een interview met een student die stage loopt in een gemeenschapscentrum in Duitsland enz.