Home

Actueel

TUA-master best beoordeeld in Keuzegids

1 april 2021

TUA-master best beoordeeld in Keuzegids

Theologie staat in de Top 10 van meest aangeraden masters van Nederland. En de TUA-master Theologie staat bovenaan in de categorie universitaire beroepsgerichte masters Theologie en Religiewetenschappen!

TUA organiseert symposium 'Passie voor psalmzang'

11 maart 2021

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) organiseert op woensdag 16 juni 2021, in samenwerking met uitgeverij De Banier, het symposium Passie voor psalmzang. Het psalmboek in de Nederlandse gereformeerde traditie. Aanleiding is het verschijnen van het boek Ons psalmboek van dr. Jaco van der Knijff, docent liturgiek aan de TUA.

Call for papers 'Brokenness, sin and grace in human formation'

10 maart 2021

Call for papers 'Brokenness, sin and grace in human formation'

We kindly invite you to the biannual academic conference, organised by the Theological University Apeldoorn and the Theological University Kampen. This conference was meant to be held in the summer of 2020, but was postponed because of the pandemic. The conference will be held online and is entitled ‘Brokenness, sin and grace in human formation’.

Call for Papers ‘Logic of Love’

4 maart 2021

Call for Papers ‘Logic of Love’

‘God is love’ is a central Biblical notion, but what does this 'love' mean and how does it function? Theological definitions of love have discerned aspects of intentionality, emotion, disposition, relation, vulnerability and suffering. The internal logic of love differs from a logic of power. Power often is a zero-sum game: the powerful wins what the powerless loses. Love, however, evokes more love; while a lack of love results in a loss for all. In a theological sense, love is both based in the beautiful order of creation, and fruit of the Spirit who renews people eschatologically. Meanwhile, the Bible testifies to the asymmetric relation in the game of love between the mighty, living God and his people. All these aspects raise the question anew: what is the logic of love?

TUA ontvangt 300 meter boeken

17 februari 2021

TUA ontvangt 300 meter boeken

Maandag jongstleden arriveerde aan het Wilhelminapark een oplegger met 450 dozen boeken die door een enthousiast en gladheid trotserend team uitgeladen werd. De dozen bevatten de bibliotheek van wijlen prof. dr. Peter Walter, die hoogleraar systematische theologie aan de universiteit Freiburg was. Professor Walter was specialist in de theologie en filosofie van de Middeleeuwen en de Reformatie, en van de katholieke theologie van de twintigste eeuw. Hij was met de TUA verbonden door een onderzoeksproject over de theologie van de zestiende eeuw en door jarenlange contacten met professor Selderhuis. De TUA is dankbaar en vereerd dat deze bijzondere en omvangrijke collectie naar Apeldoorn is gekomen. De boeken krijgen een aparte plaats in de bibliotheek, maar voordat het zover is moet er nog heel wat werk verzet worden.

Aanmelding admissie-examens

5 februari 2021

Aanmelding admissie-examens

Van donderdag 17 tot dinsdag 22 juni 2021 wordt D.V. aan de Theologische Universi­teit Apeldoorn het admissie-examen gehou­den, bestemd voor hen die predikant willen worden in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Verlening preekconsent

4 februari 2021

Verlening preekconsent

Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn maakt aan de kerken bekend dat in zijn vergadering van 3 februari 2021 preekconsent is verleend aan student J. (Jelis) Verschoof.

Nieuws van ReCePP

26 januari 2021

Nieuws van ReCePP

Startsymposium over À Brakel terugkijken - 4 maart 2021 boekpresentatie 'Soliloquium' - Nieuw ReCePP-blog

Geslaagd

22 januari 2021

Geslaagd

Vandaag is geslaagd voor de master:
J.P. (Jaco) van Rossum. Zijn scriptie had als titel ‘Het laatste van Job. Een evaluatief onderzoek naar de waardering van Jobs klacht bij Johannes Calvijn en Søren Kierkegaard, toegespitst op hun theologische interpretatie van Job 42’.
Jaco ontving het predicaat cum laude. 

TUA organiseert Ambrosius Congres

20 januari 2021

TUA organiseert Ambrosius Congres

Van 6 tot en met 8 mei 2021 organiseert de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en de TUA een Ambrosius-congres in Apeldoorn.

Dit eenmalige en unieke congres is geheel gewijd aan de kerkvader Ambrosius. Ambrosius' preken brachten Augustinus tot bekering. Iedereen die meer wil weten over Ambrosius, Augustinus en wat zij hebben geschreven, kan dit congres bijwonen. Meer dan 15 Ambrosius-specialisten laten hun licht over deze kerkvader schijnen. U kunt dit unieke congres gewoon thuis volgen via livestream. Ook is er plaats voor 15 deelnemers op locatie (afhankelijk van de in mei geldende coronamaatregelen). Het congres wordt in Nederland en in het Nederlands gehouden.