Fianne de With, masterstudent

Sinds ik in 2012 aan de TUA kwam studeren, is deze plek als mijn thuis gaan voelen. De kleinschaligheid van de opleiding en het persoonlijk contact met docenten en studenten uit verschillende jaargroepen zorgen ervoor dat er gesproken wordt over ‘de TUA-gemeenschap’. Een gemeenschap vormen we vooral omdat we een gemeenschappelijk doel hebben, verwoord in het motto van de TUA: denken om te dienen. Wat we aan de TUA doen, heeft te maken met onze diepste verlangens en geloofsovertuigingen.

Door de studie aan de TUA is er een wereld voor mij opengegaan. De wereld van de Bijbel is zo rijk! Om die te leren begrijpen, moet je je het Hebreeuws en Grieks eigen maken en leer je de ins en outs van de exegese. Vakken als dogmatiek, ethiek en missiologie helpen je om het Evangelie te verwoorden in de huidige tijd. Natuurlijk denken we ook na over de praktijk van de liturgie, de prediking, het pastoraat, de catechese, het diaconaat, enzovoorts.

Wat mij aanspreekt aan theologie, is de breedte van de studie: taal, geschiedenis, filosofie, psychologie, het komt allemaal aan de orde. Tegelijk gaat het altijd over de kern, om waar het écht om gaat in deze wereld.

Het leuke van studeren aan de TUA is dat je er studenten ontmoet die verschillen qua leeftijd, vooropleiding en kerkelijke achtergrond. Hierdoor ontstaan boeiende contacten. Dit krijgt bijvoorbeeld concreet vorm in de jaarlijkse integratiecolleges en themadagen, waarbij we als studenten en docenten een aantal dagen gezamenlijk optrekken rond een bepaald thema. Ook de studentenvereniging heeft in dit opzicht meerwaarde. Aan de TUA word je gevormd door docenten die met hart voor hun vak en met verstand van zaken onderwijs geven. Het onderwijsondersteunend personeel staat altijd voor je klaar met raad en daad. Er is bijvoorbeeld veel mogelijk als je je studie wilt combineren met een baan of met een andere studie.

Aan de TUA krijg ik een gedegen basis mee die mij leert denken over God, geloof en de wereld. Met deze basis besef ik tegelijk steeds meer dat er nog zoveel te ontdekken valt!