TUA: what’s it like?

Vergeleken met mijn vorige studie (bedrijfskunde), is theologie een wereld van verschil. Ik ben een eerstejaarsstudent en heb, tot God mij riep, bedrijfskunde gestudeerd. Wat mij in Apeldoorn als eerste opviel, was dat er op de TUA niet alleen maar heilige mensen waren, maar dat ook daar gewone, feilbare mensen waren. Gelukkig. Of niet?!

Qua studielast heb je geen voorsprong als bèta-persoon. Het gaat er voornamelijk om dat je kennis in je op moet nemen. Lezen, lezen, lezen, klein gedeelte reproduceren op het tentamen, en door! De gedachte aan de hoeveelheid verplichte leesstof maakt me (helaas) soms een beetje improductief. Net als al die memes: je hebt ontzettend veel te doen, maar ‘you take a nap instead’.
Maar gelukkig lezen we niet alles alleen maar voor het tentamencijfer. Het gaat namelijk om je eigen vorming: al lezend word je gevormd. En als je het echt even te druk hebt, of je ziet de relevantie van de leesstof niet, zijn er altijd nog samenvattingen(!).

Lid worden van het koor (lees: studentenvereniging) P.F.S.A.R is een goede beslissing geweest. Het koor telt namelijk ongeveer een derde van de studenten van de TUA. Zodoende heb je gelijk een groot netwerk waar je terecht kan. Daarnaast is er elke donderdagavond een avond voor alle leden. Eerst wordt er in eetgroepen gegeten, om vervolgens op de TUA bijeen te komen voor een activiteit, die elke avond varieert.

De studie theologie is erg breed. In het begin verwacht je vooral Bijbeluitleg te krijgen, maar dit gebeurt pas in hogere jaren. Nu is het vooral talen en – kort door de bocht – lezen wat (vroegere) theologen/filosofen ergens van vonden. Hierdoor ben ik soms een beetje de focus kwijt, namelijk: God beter leren kennen. Volgens J.C. Ryle had John Bunyan, schrijver van de Pelgrimsreis, nauwelijks iets anders gelezen dan de Bijbel.

Toch zijn deze stappen nodig om straks beter inzicht te krijgen in de Bijbel, en God nog beter te leren kennen. We moeten eerst door Grieks en Hebreeuws (optioneel: Aramees) heen, voordat we de Bijbel in de grondtalen kunnen bestuderen. Een oud-student vertelde mij dat ‘hoe verder je komt, hoe leuker het wordt’. Ik denk dat hij hiermee het beter leren kennen van God bedoelde.

Ik hoop en bid dat ik hier zo gevormd mag worden, dat ik het Woord van God in al zijn schoonheid op de juiste manier mag verbreiden!

17 januari 2017
Rick Schreur, eerstejaarsstudent