Het huishouden van Luther uitgebeeld

In 2017 bestaat het veelkleurige, dynamische en actuele protestantisme 500 jaar. Tijdens het jubileumjaar, dat in oktober 2016 begon en doorloopt tot oktober 2017, wordt in alle provincies van ons land een ‘reformatie-estafette’ gehouden onder de noemer ‘Als een lopend vuur’. Elke provincie houdt een publieksbijeenkomst, waarin een bepaald aspect van de Reformatie centraal staat. Eind december was de beurt aan Gelderland, met als thema ‘De vernieuwende kracht van het evangelie’. Vier TUA-studenten beeldden in Apeldoorn middels een interactieve tentoonstelling het dagelijks leven uit van de grote reformator Luther. Bezoekers van de tentoonstelling werden door vier personages meegenomen in de wereld van Luther, 500 jaar geleden. Luther is bekend vanwege zijn 95 stellingen, die een gesprek met de kerk op gang moesten brengen, maar die leidden tot een breuk van de kerk en tot een van de grootste ontwikkelingen in de denkgeschiedenis.

V.l.n.r. Maarten Luther (Huig de Koning), Katharina von Bora (Helen Florijn), een student van Luther
(Matthijs Overbeeke) en het dienstmeisje (Hilde Bom).
 
Bij binnenkomst word ik gastvrij onthaald door het dienstmeisje. Ze is druk met de voorbereidingen voor het eten, maar vertelt graag over haar werk in het grote huishouden. ‘Mijn meester heeft achting voor ons,’ vertelt ze, ‘hij vindt dat het werk van vrouwen belangrijk is. Dat maakt dat ik hier graag werk.’

Daarna brengt ze me naar haar meesteres, Katharina von Bora. Zij wordt ook wel ‘Lutherin’ genoemd, want ze had een belangrijke en ondersteunende rol in de Reformatie. Ze was eerst non, maar samen met een paar anderen is ze het klooster ontvlucht. Ze regelt het familieleven in het grote huishouden van Luther, met wie ze zes kinderen heeft gekregen. Ze werkt voor het familie-inkomen, onder meer door het uitbaten van een brouwerij. Ook beheert ze een grote moestuin, die moet voorzien in het eten van de vele vaste bewoners en gasten die elke dag mee-eten.

In weer een ander kamertje van het grote huis ontmoet ik een student die de kleding aan heeft van een student van 500 jaar geleden. Hij zegt dat er altijd wel een stuk of twintig studenten in Luthers huis wonen. Ze werken en studeren hard en ’s avonds aan tafel zijn er tafelgesprekken, waarbij de meester met hen in gesprek gaat en onderwijs geeft.

En dan kan ik personage Maarten Luther ontmoeten, en dat is leuk! Hij doceerde als professor, heeft al de Bijbel in het Duits vertaald en nu is hij bezig met wat liederen te schrijven (die anno 2016 nog steeds gezongen worden. Deze man had grote invloed!).

De aankleding en entourage van de kleine tentoonstelling maakten dat ik iets kon meebeleven van hoe het een half millennium geleden geweest moet zijn in Luthers huishouden.

Deze blog verscheen eerder op de handwerkblog van Gunilla Hof, en daar zijn nog meer foto's te zien.

4 januari 2017
Gunilla Hof, surveillant tentamens TUA

Terug naar het TUA-blog