Terugkomdag alumni

Terugkomdag alumni maandag 16 januari 2017

Vanaf half tien begint een gezellige start van de dag onder het genot van een kopje koffie of thee. Ongeveer dertig alumni zijn aanwezig en het is fijn om elkaar gedurende de dag te ontmoeten en met elkaar bij te praten.

Om tien uur schuiven we samen de collegezaal in. De eerste lezing, gehouden door drs. H. de Waard, gaat over het verschil tussen de tekst van de Septuagintavertaling en de Masoretische tekst van het boek Jeremia. Prof. dr. B.J. Oosterhoff weet het verschil voornamelijk aan de vrijheid van de vertalers. Broeder De Waard toont aan dat er nog een andere versie van de Hebreeuwse tekst geweest moet zijn, waar de vertalers van de Septuaginta zich op gebaseerd hebben. Ik zie al mijmerend prof. Oosterhoff weer voor me, hoe hij destijds ons de exegese van diverse hoofdstukken van Jeremia levendig en gepassioneerd voorschotelde. Wat zou hij vanmorgen van deze uiteenzetting gevonden hebben?

Prof. dr. G.C. den Hertog bepaalt ons bij een aantal anglicaanse ethici, o.a. dr. Michael Banner. In de ethiek gaat het vooral, zo betoogt hij, om het goede leven voor Gods aangezicht. Er is een belofte van nieuw leven… God heeft goede werken voor ons bereid opdat wij daarin zouden wandelen.
Prof. dr. M.J. Kater legt ons uit wat praktische theologie is. Zijn voornaamste stelling is dat je consequent uit moet gaan van een theologische vraagstelling, bijvoorbeeld als je naar de praxis pietatis kijkt. Je zou praktische theologie ook wel de theologie van de verbazing kunnen noemen, want er zijn zoveel dingen die je niet in empirische kaders kunt vangen.

Aan het slot van de ‘marathonzitting’ neemt prof. dr. A. Huijgen ons mee naar Canterbury. We krijgen een mooi en helder inzicht in de theologie van Rowan Williams.

We eindigen de dag met een uitwisseling van gedachten over hoe de TUA beter dienstbaar zou kunnen zijn aan predikanten die ‘midden in het werkveld’ staan.

We kunnen terugkijken op een vruchtbare dag met waardevolle ontmoetingen met diverse collega’s.

13 februari 2017
Drs. A. Wagenaar, christelijk gereformeerd predikant te Almelo