Een ander evangelie?

Op 12 mei was er een symposium onder deze titel met als hoofdspreker dr. Gert-Jan Roest. De aanleiding voor dit symposium was de promotiestudie die hij zomer 2016 afleverde.

‘Het zegt me niets meer. Ik kan zelfs mijn eigen tegenwerpingen weerleggen, maar het zegt me niets meer.’ Wat als zo’n uitspraak niet voortkomt uit simpelweg een hard hart of uit een gebrek aan begrip van de christelijke boodschap? Wat als het te maken heeft met een transitie in de westerse cultuur? Over die vragen ging het symposium.

De vraag die dan aan de orde is, is de vraag naar wat het evangelie is als het verwoord wordt in een postmoderne of zelfs postchristelijke context. De klassieke verwoordingen blijken dan in de praktijk niet goed ‘aan te komen’. Hoe dan wel? Dat is de zoektocht van wat wel contextualisatie genoemd wordt. Hoe kunnen we het ene evangelie zo delen in een westerse maatschappij dat het goede nieuws van Jezus duidelijk als goed nieuws klinkt, waarbij onnodige belemmeringen opgeruimd worden en de aanstoot van het kruis recht overeind blijft staan?

Dr. Roest tekende drie achtergronden waartegen het evangelie in onze maatschappij klinkt. Allereerst de adoratie van menselijke kracht, ten tweede het verlangen naar autonomie en als derde de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Deze drie dingen spelen als het gaat om verlangens en angsten een heel sterke rol in ons soort maatschappij. In zijn boek heeft dr. Roest een weg getekend om het evangelie van Jezus Christus te delen en echt in gesprek te komen met mensen. Hoe kan het evangelie van de Heer Jezus Christus klinken in onze maatschappij? Bij Jezus Christus is zwakheid kracht, is het opgeven van autonomie in vertrouwen op Hem onze redding én door Hem zijn we bevrijd van de angst dat de dood het einde is. En hier valt nog heel veel over te zeggen.

Met de lezing van dr. Roest en de reacties van dr. Michael Mulder, dr. Gert Noort en drs. Rein den Hertog was het een heel boeiende middag, waarbij dr. Roest ons veel moois heeft aangereikt en veel stof tot nadenken heeft gegeven.

22 mei 2017
Ds. M. Bergsma
CGK-predikant te Delfzijl